Grillkol och briketter finns att köpa!
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Våra lag
Herrar
Aziz Sirbubalo, Lagledare
 
0765-52 00 14
Jesper Stenlundh, Tränare
Martin Nilsson, Målvaktstränare
 
0709-32 33 37
Patrik Stenlundh, Sektionsledamot
 
0703-67 40 99
Damer
Helena Linden, Lagledare
 
0760-44 22 83
Roger Fält, Tränare
 
0733-36 47 88
P02
Johan Sandström, Tränare ass.
 
0705-80 33 33
Niklas Persson, Tränare
 
0768-78 65 78
Scott Baxter, Tränare
 
0705-08 05 01
P03
Scott Baxter, Tränare
P04/05
Andreas Pirsman, Tränare
 
0730-63 64 15
Johan Johansson, Tränare
 
0705-63 22 12
Mats Andersson , Tränare
 
0709-28 56 68
Mats Fallhammar, Tränare
 
0708-49 15 56
Sejdalija Hrnjic, Tränare
P06
Andreas Lundgren, Tränare
 
0739-14 16 98
Henrik Feldt, Tränare
 
0709-92 86 16
Jens Persson, Tränare
 
0708-77 09 01
Per Nillsson, Tränare
 
0701-66 42 21
P07
Daniel Lindstrand, Tränare ass.
Martin Frostle, Tränare/lagledare
 
0730-92 11 41
P08
Joakim Jansson, Tränare ass.
 
0708-47 54 46
Johan Lindgren, Tränare
 
0703-70 11 41
Stefan Fröberg, Tränare
 
0767-23 44 79
P09
Anders Lovén, Lagledare
 
0708-19 78 46
Fredrik Holgersson, Tränare
 
0704-61 67 22
Joakim Westerberg, Tränare
 
0706-25 75 20
Magnus Ivarsson, Tränare
 
0734-09 79 77
Mattias Svensson, Tränare ass.
 
0725-35 50 05
P10
Andreas Pirsman, Tränare ass.
Henrik Jönsson, Tränare
 
0705-67 53 04
Per Åkesson, Tränare/lagledare
 
0733-36 55 14
P11
Emelie Mortiér, Lagledare
 
0709-39 51 69
Ida Servin, Tränare
 
0708-89 01 06
Johannes Servin, Lagledare
 
0705-79 00 65
P12
Ann Danielsson, Tränare/lagledare
 
0739-35 72 79
Daniel Lindstrand, Tränare/lagledare
 
0733-45 91 44
F05/06
Andreas Billqvist , Tränare/lagledare
 
0703-64 55 63
Fredrik Allemog, Tränare
 
0725-83 40 44
Josefin Gren, Lagledare
 
0706-69 65 79
F07/08
Anders Bengtsson, Tränare/lagledare
 
0708-66 40 11
Martin Eriksson, Tränare
 
0709-50 51 97
F09/10
Erica Lindblom, Tränare
 
0738-12 36 59
Jeanette Åkesson, Tränare
 
0768-86 69 35
Styrelsen
Gunnel Nilsson, Styrelseledamot
 
0705-91 24 17
Helena Linden, Styrelseledamot
 
0760-44 22 83
Peter Tenghamn, Styrelseledamot
 
0733-83 47 00
Ronny Andersson, Styrelseledamot
 
0735-11 69 54
Thomas Rudolfsson, Styrelseledamot
 
0729-91 75 27
Tränare och Ledare
Anders Bengtsson, Tränare
 
0708-66 40 11
Anders Lovén, Lagledare
 
0708-19 78 46
Andreas Billqvist , Tränare/lagledare
 
0703-64 55 63
Andreas Lundgren, Tränare
 
0739-14 16 98
Andreas Pirsman, Tränare
 
0730-63 64 15
Ann Danielsson, Tränare/lagledare
 
0739-35 72 79
Aziz Sirbubalo, Lagledare
 
0765-52 00 14
Daniel Lindstrand, Tränare/lagledare
Emelie Mortiér, Tränare
 
0709-39 51 69
Erica Lindblom, Tränare
 
0738-12 36 59
Fredrik Allemog, Tränare
 
0725-83 40 44
Fredrik Holgersson, Tränare
 
0704-61 67 22
Henrik Feldt, Tränare ass.
 
0709-92 86 16
Henrik Jönsson, Tränare
 
0705-67 53 04
Ida Servin, Tränare/lagledare
 
0708-89 01 06
Jeanette Åkesson, Tränare
 
0768-86 69 35
Jens Persson, Tränare/lagledare
 
0708-77 09 01
Jesper Stenlundh, Tränare
Joakim Jansson, Tränare ass.
 
0708-47 54 46
Joakim Westerberg, Tränare
 
0706-25 75 20
Johan Johansson, Tränare
 
0705-63 22 12
Johan Lindgren, Tränare
 
0703-70 11 41
Johan Sandström, Tränare ass.
 
0705-80 33 33
Johannes Servin, Tränare/lagledare
 
0705-79 00 65
Josefin Gren, Tränare ass.
 
0706-69 65 79
Magnus Andersson, Tränare
 
0703-47 46 76
Magnus Ivarsson, Tränare
 
0734-09 79 77
Martin Eriksson, Tränare
 
0709-50 51 97
Martin Frostle, Tränare
 
0730-92 11 41
Martin Nilsson, Målvaktstränare
 
0709-32 33 37
Mats Andersson , Tränare
 
0709-28 56 68
Mats Fallhammar, Tränare
 
0708-49 15 56
Mattias Svensson, Tränare ass.
 
0725-35 50 05
Niklas Persson, Tränare/lagledare
 
0768-78 65 78
Patrik Stenlundh, Sektionsledamot
 
0703-67 40 99
Per Nillsson, Tränare
 
0701-66 42 21
Per Åkesson, Tränare/lagledare
 
0733-36 55 14
Roger Fält, Tränare
 
0733-36 47 88
Ronny Andersson, Styrelseledamot
Scott Baxter, Tränare/lagledare
 
0705-08 05 01
Sejdalija Hrnjic, Tränare
Stefan Fröberg, Tränare
 
0767-23 44 79
Bollskola
Patrik Stenlundh, Tränare/lagledare
 
0703-67 40 99

 
Vår huvudsponsor
Våra Guldsponsorer
Vår Guldsponsor Ungdom
Våra Silversponsorer
Våra Bronssponsorer
Vår Bronssponsor Ungdom
Övriga annonser