Våra lag
Herrar
Admir Maletic, Lagledare U-lag

Aziz Sirbubalo, Lagledare

 
0765-52 00 14

Kim Johansson, Tränare

 
0761-62 80 42

Lalle Johansson, Styrelseledamot

 
0708-97 58 77

Martin Nilsson, Målvaktstränare

 
0709-32 33 37

Mats Lilienberg, Tränare

 
0705-26 65 77

Patrik Stenlundh, Sektionsledamot

 
0703-67 40 99

Peter Cardell, Sektionsledamot

 
0735-02 49 95

Damer
Christian Johnsson, Målvaktstränare

 
0709-40 65 40

Dick Andersson, Lagledare U-lag

 
0708-21 37 76

Emelie Birgersson, Lagledare

 
0725-24 83 05

Hans Lind, Lagledare U-lag

 
0733-46 62 73

Helena Linden, Lagledare

 
0760-44 22 83

Håkan Nilsson, Tränare

 
0702-32 44 00

Petrit gashi, Tränare

 
0736-28 80 69

Reine Landin, Styrelseledamot

 
0702-17 59 09

P02
Johan Sandström, Tränare ass.

 
0705-80 33 33

Niklas Persson, Tränare

 
0768-78 65 78

Scott Baxter, Tränare

 
0705-08 05 01

P03
Magnus Andersson, Tränare

 
0703-47 46 76

P04/05
Andreas Pirsman, Tränare

 
0730-63 64 15

Johan Johansson, Tränare

 
0705-63 22 12

Mats Andersson , Tränare

 
0709-28 56 68

Mats Fallhammar, Tränare

 
0708-49 15 56

P06
Andreas Lundgren, Tränare

 
0739-14 16 98

Camilla Nilsson, Lagledare

 
0721-93 72 56

Camilla Sundkvist, Lagledare

 
0709-62 25 80

Henrik Feldt, Tränare

 
0709-92 86 16

Mikael Sundkvist, Tränare

 
0768-82 73 56

Per Nillsson, Tränare

 
0701-66 42 21

P07
Jens Persson, Tränare

 
0734-08 82 62

Martin Frostle, Tränare/lagledare

 
0730-92 11 41

P08
Joakim Jansson, Tränare ass.

 
0708-47 54 46

Johan Lindgren, Tränare

 
0703-70 11 41

Johan Sjögren, Tränare ass.

 
0706-82 24 95

Stefan Fröberg, Tränare

 
0767-23 44 79

P09
Anders Lovén, Lagledare

 
0708-19 78 46

Fredrik Holgersson, Tränare

 
0704-61 67 22

Joakim Westerberg, Tränare

 
0706-25 75 20

Magnus Ivarsson , Tränare

 
0734-09 79 77

Mattias Svensson, Tränare ass.

 
0725-35 50 05

P10
Henrik Jönsson, Tränare

 
0705-67 53 04

Per Åkesson, Tränare/lagledare

 
0733-36 55 14

Sebastian Glimbrand, Lagledare

 
0733-36 16 93

P11
Emelie Mortiér, Lagledare

 
0709-39 51 69

Ida Servin, Tränare

 
0708-89 01 06

Johannes Servin, Lagledare

 
0705-79 00 65

F03/04
Charlotta Nilsson, Lagledare

 
0708-98 21 64

Joakim Nilsson, Tränare

 
0738-39 76 78

Niklas Svensson Martsoukos , Tränare ass.

F05/06
Andreas Billqvist , Tränare/lagledare

 
0703-64 55 63

Freddi Johnsson, Tränare ass.

 
0708-70 17 41

Fredrik Allemog, Tränare

 
0725-83 40 44

Josefin Gren, Lagledare

 
0706-69 65 79

Katarina Rosqvist , Tränare ass.

 
0709-14 76 93

F07/08
Anders Bengtsson, Tränare/lagledare

 
0703-46 31 33

Martin Eriksson, Tränare

 
0709-50 51 97

F09/10
Erica Lindblom , Tränare

 
0738-12 36 59

Jeanette Åkesson, Tränare

 
0768-86 69 35

Styrelsen
Erik Hansson, Styrelseledamot

 
0727-42 21 63

Gunnel Nilsson, Styrelseledamot

 
0703-32 11 23

Helena Linden, Styrelseledamot

 
0760-44 22 83

Joakim Nilsson, Styrelseledamot

 
0738-39 76 78

Lalle Johansson, Styrelseledamot

 
0708-97 58 77

Peter Tenghamn, Styrelseledamot

 
0733-83 47 00

Reine Landin, Styrelseledamot

 
0702-17 59 09

Ronny Andersson, Styrelseledamot

 
0735-11 69 54

Thomas Rudolfsson, Styrelseledamot

 
0729-91 75 27

Tränare och Ledare
Admir Maletic, Lagledare U-lag

 
0721-72 30 88

Anders Bengtsson, Tränare

 
0703-46 31 33

Anders Lovén, Lagledare

 
0708-19 78 46

Andreas Billqvist , Tränare/lagledare

 
0703-64 55 63

Andreas Lundgren, Tränare

 
0739-14 16 98

Andreas Pirsman, Tränare

 
0730-63 64 15

Aziz Sirbubalo, Lagledare

 
0765-52 00 14

Camilla Nilsson, Lagledare

 
0721-93 72 56

Camilla Sundkvist, Lagledare

 
0709-62 25 80

Charlotta Nilsson, Lagledare

 
0708-98 21 64

Christian Johnsson, Målvaktstränare

 
0709-40 65 40

Daniel Lindstrand, Tränare/lagledare

Dick Andersson, Tränare

 
0708-21 37 76

Emelie Birgersson, Lagledare

 
0725-24 83 05

Emelie Mortiér, Tränare

 
0709-39 51 69

Erica Lindblom , Tränare

 
0738-12 36 59

Freddi Johnsson, Tränare ass.

 
0708-70 17 41

Fredrik Allemog, Tränare

 
0725-83 40 44

Fredrik Holgersson, Tränare

 
0704-61 67 22

Hans Lind, Lagledare

 
0733-46 62 73

Henrik Feldt, Tränare ass.

 
0709-92 86 16

Henrik Jönsson, Tränare

 
0705-67 53 04

Håkan Nilsson, Tränare

 
0702-32 44 00

Ida Servin, Tränare/lagledare

 
0708-89 01 06

Jeanette Åkesson, Tränare

 
0768-86 69 35

Jens Persson, Tränare/lagledare

 
0734-08 82 62

Joakim Jansson, Tränare ass.

 
0708-47 54 46

Joakim Westerberg, Tränare

 
0706-25 75 20

Johan Johansson, Tränare

 
0705-63 22 12

Johan Lindgren, Tränare

 
0703-70 11 41

Johan Sandström, Tränare ass.

 
0705-80 33 33

Johan Sjögren, Tränare ass.

 
0706-82 24 95

Johannes Servin, Tränare/lagledare

 
0705-79 00 65

Josefin Gren, Tränare ass.

 
0706-69 65 79

Katarina Rosqvist , Tränare ass.

 
0709-14 76 93

Kim Johansson, Tränare

 
0761-62 80 42

Magnus Andersson, Tränare

 
0703-47 46 76

Magnus Ivarsson , Tränare

 
0734-09 79 77

Martin Eriksson, Tränare

 
0709-50 51 97

Martin Frostle, Tränare

 
0730-92 11 41

Martin Nilsson, Målvaktstränare

 
0709-32 33 37

Mats Andersson , Tränare

 
0709-28 56 68

Mats Fallhammar, Tränare

 
0708-49 15 56

Mats Lilienberg, Tränare

 
0705-26 65 77

Mattias Svensson, Tränare ass.

 
0725-35 50 05

Mikael Sundkvist, Tränare/lagledare

 
0768-82 73 56

Niklas Persson, Tränare/lagledare

 
0768-78 65 78

Niklas Svensson Martsoukos , Tränare ass.

Patrik Stenlundh, Sektionsledamot

 
0703-67 40 99

Per Nillsson, Tränare

 
0701-66 42 21

Per Åkesson, Tränare/lagledare

 
0733-36 55 14

Peter Cardell, Sektionsledamot

 
0735-02 49 95

Petrit gashi, Tränare

 
0736-28 80 69

Ronny Andersson, Styrelseledamot

Scott Baxter, Tränare/lagledare

 
0705-08 05 01

Sebastian Glimbrand, Lagledare

 
0733-36 16 93

Stefan Fröberg, Tränare

 
0767-23 44 79

Bollskola
Daniel Lindstrand, Tränare/lagledare


 
Vår huvudsponsor
Våra Guldsponsorer
Vår Guldsponsor Ungdom
Våra Silversponsorer
Våra Bronssponsorer
Vår Bronssponsor Ungdom
Övriga annonser