Våra lag
Herrar
Admir Maletic, Lagledare U-lag
Aziz Sirbubalo, Lagledare
 
0765-52 00 14
Lalle Johansson, Styrelseledamot
 
0708-97 58 77
Martin Nilsson, Målvaktstränare
 
0709-32 33 37
Mats Lilienberg, Tränare
 
0705-26 65 77
Patrik Stenlundh, Sektionsledamot
 
0703-67 40 99
Damer
Amanda Hallqvist, Lagledare
Emelie Birgersson, Lagledare
 
0725-24 83 05
Helena Linden, Lagledare
 
0760-44 22 83
Reine Landin, Styrelseledamot
 
0702-17 59 09
Roger Fält, Tränare
P02
Johan Sandström, Tränare ass.
 
0705-80 33 33
Niklas Persson, Tränare
 
0768-78 65 78
Scott Baxter, Tränare
 
0705-08 05 01
P03
Magnus Andersson, Tränare
 
0703-47 46 76
P04/05
Andreas Pirsman, Tränare
 
0730-63 64 15
Johan Johansson, Tränare
 
0705-63 22 12
Mats Andersson , Tränare
 
0709-28 56 68
Mats Fallhammar, Tränare
 
0708-49 15 56
P06
Andreas Lundgren, Tränare
 
0739-14 16 98
Camilla Nilsson, Lagledare
 
0721-93 72 56
Camilla Sundkvist, Lagledare
 
0709-62 25 80
Henrik Feldt, Tränare
 
0709-92 86 16
Mikael Sundkvist, Tränare
 
0768-82 73 56
Per Nillsson, Tränare
 
0701-66 42 21
P07
Jens Persson, Tränare
 
0734-08 82 62
Martin Frostle, Tränare/lagledare
 
0730-92 11 41
P08
Joakim Jansson, Tränare ass.
 
0708-47 54 46
Johan Lindgren, Tränare
 
0703-70 11 41
Johan Sjögren, Tränare ass.
 
0706-82 24 95
Stefan Fröberg, Tränare
 
0767-23 44 79
P09
Anders Lovén, Lagledare
 
0708-19 78 46
Fredrik Holgersson, Tränare
 
0704-61 67 22
Joakim Westerberg, Tränare
 
0706-25 75 20
Magnus Ivarsson , Tränare
 
0734-09 79 77
Mattias Svensson, Tränare ass.
 
0725-35 50 05
P10
Andreas Pirsman, Tränare ass.
Henrik Jönsson, Tränare
 
0705-67 53 04
Per Åkesson, Tränare/lagledare
 
0733-36 55 14
P11
Emelie Mortiér, Lagledare
 
0709-39 51 69
Ida Servin, Tränare
 
0708-89 01 06
Johannes Servin, Lagledare
 
0705-79 00 65
P12
Ann Danielsson, Tränare/lagledare
 
0739-35 72 79
Daniel Lindstrand, Tränare/lagledare
 
0733-45 91 44
F03/04
Charlotta Nilsson, Lagledare
 
0708-98 21 64
Joakim Nilsson, Tränare
 
0738-39 76 78
Niclas Svensson Martsoukos , Tränare ass.
F05/06
Andreas Billqvist , Tränare/lagledare
 
0703-64 55 63
Freddi Johnsson, Tränare ass.
 
0704-82 09 03
Fredrik Allemog, Tränare
 
0725-83 40 44
Josefin Gren, Lagledare
 
0706-69 65 79
F07/08
Anders Bengtsson, Tränare/lagledare
 
0703-46 31 33
Martin Eriksson, Tränare
 
0709-50 51 97
F09/10
Erica Lindblom , Tränare
 
0738-12 36 59
Jeanette Åkesson, Tränare
 
0768-86 69 35
Styrelsen
Erik Hansson, Styrelseledamot
 
0727-42 21 63
Gunnel Nilsson, Styrelseledamot
 
0703-32 11 23
Helena Linden, Styrelseledamot
 
0760-44 22 83
Joakim Nilsson, Styrelseledamot
 
0738-39 76 78
Lalle Johansson, Styrelseledamot
 
0708-97 58 77
Peter Tenghamn, Styrelseledamot
 
0733-83 47 00
Reine Landin, Styrelseledamot
 
0702-17 59 09
Ronny Andersson, Styrelseledamot
 
0735-11 69 54
Thomas Rudolfsson , Styrelseledamot
 
0729-91 75 27
Tränare och Ledare
Admir Maletic, Lagledare U-lag
 
0721-72 30 88
Anders Bengtsson, Tränare
 
0703-46 31 33
Anders Lovén, Lagledare
 
0708-19 78 46
Andreas Billqvist , Tränare/lagledare
 
0703-64 55 63
Andreas Lundgren, Tränare
 
0739-14 16 98
Andreas Pirsman, Tränare
 
0730-63 64 15
Ann Danielsson, Tränare/lagledare
Aziz Sirbubalo, Lagledare
 
0765-52 00 14
Camilla Nilsson, Lagledare
 
0721-93 72 56
Camilla Sundkvist, Lagledare
 
0709-62 25 80
Charlotta Nilsson, Lagledare
 
0708-98 21 64
Daniel Lindstrand, Tränare/lagledare
Emelie Birgersson, Lagledare
 
0725-24 83 05
Emelie Mortiér, Tränare
 
0709-39 51 69
Erica Lindblom , Tränare
 
0738-12 36 59
Freddi Johnsson, Tränare ass.
 
0704-82 09 03
Fredrik Allemog, Tränare
 
0725-83 40 44
Fredrik Holgersson, Tränare
 
0704-61 67 22
Hans Lind, Lagledare
 
0733-46 62 73
Henrik Feldt, Tränare ass.
 
0709-92 86 16
Henrik Jönsson, Tränare
 
0705-67 53 04
Ida Servin, Tränare/lagledare
 
0708-89 01 06
Jeanette Åkesson, Tränare
 
0768-86 69 35
Jens Persson, Tränare/lagledare
 
0734-08 82 62
Joakim Jansson, Tränare ass.
 
0708-47 54 46
Joakim Westerberg, Tränare
 
0706-25 75 20
Johan Johansson, Tränare
 
0705-63 22 12
Johan Lindgren, Tränare
 
0703-70 11 41
Johan Sandström, Tränare ass.
 
0705-80 33 33
Johan Sjögren, Tränare ass.
 
0706-82 24 95
Johannes Servin, Tränare/lagledare
 
0705-79 00 65
Josefin Gren, Tränare ass.
 
0706-69 65 79
Katarina Rosqvist, Tränare ass.
 
0709-14 76 93
Magnus Andersson, Tränare
 
0703-47 46 76
Magnus Ivarsson , Tränare
 
0734-09 79 77
Martin Eriksson, Tränare
 
0709-50 51 97
Martin Frostle, Tränare
 
0730-92 11 41
Martin Nilsson, Målvaktstränare
 
0709-32 33 37
Mats Andersson , Tränare
 
0709-28 56 68
Mats Fallhammar, Tränare
 
0708-49 15 56
Mats Lilienberg, Tränare
 
0705-26 65 77
Mattias Svensson, Tränare ass.
 
0725-35 50 05
Mikael Sundkvist, Tränare/lagledare
 
0768-82 73 56
Niclas Svensson Martsoukos , Tränare ass.
Niklas Persson, Tränare/lagledare
 
0768-78 65 78
Patrik Stenlundh, Sektionsledamot
 
0703-67 40 99
Per Nillsson, Tränare
 
0701-66 42 21
Per Åkesson, Tränare/lagledare
 
0733-36 55 14
Roger Fält, Tränare
 
0733-36 47 88
Ronny Andersson, Styrelseledamot
Scott Baxter, Tränare/lagledare
 
0705-08 05 01
Stefan Fröberg, Tränare
 
0767-23 44 79
Bollskola
Patrik Stenlundh, Tränare/lagledare

 
Vår huvudsponsor
Våra Guldsponsorer
Vår Guldsponsor Ungdom
Våra Silversponsorer
Våra Bronssponsorer
Vår Bronssponsor Ungdom
Övriga annonser